מכרזים וארגונים

 משרד הביטחון
קורסים להכשרת מורי נהיגה

משרד הביטחון
קורסים ללימוד תיאוריה לקדצי"ם

משרד הכלכלה – קרן מעגלים
הכשרות שונות בתחום התחבורה

עמותות חרדיות
קורסים להכשרת נהגי רכב ציבורי

משרד התחבורה – אגף הרישוי
השתלמות רענון
למפקחים על בתיה"ס לנהיגה
בדיני תעבורה ומתודיקה למפקחים

המשרד לביטחון פנים
הרשות הארצית לכיבוי והצלה
קורסים עיוניים ומעשיים להכשרת
נהגי רכב משא קל ומשא כבד
לנהיגת כבאיות מתחת ומעל 12 טון

משרד הקליטה והסוכנות היהודית
בשיתוף עם אגד היסעים וארגון המובילים
קורסים עיוניים להכשרת עולים חדשים
כנהגי רכב משא כבד וכנהגי אוטובוס