קורס מרצים במקצועות תחבורה

הקורס מיועד לעוסקים בתחום התחבורה המבקשים ללמד במכללות לתחבורה מקצועות תחבורה נדרשים.

בשלב זה משרד התמ"ת אינו נותן אישורים לפתיחת קורסים אלה. כשיהיה שינוי נעדכן את האתר.